Reklamacje i zwroty

Reklamacje:
Jeżeli zakupione w naszym sklepie meble mają wady fabryczne prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego dołączonego do towaru.
Dział reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, podejmie kroki w celu jego realizacji.
Proces postępowania wygląda następująco:
  1. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego przez dział reklamacji
  2. Ustosunkowanie się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych
  3. Informacja zwrotna odnośnie wyniku postępowania
  4. Wymiana lub serwis wadliwych elementów ze strony producenta.
Za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail lub numeru telefonu, poinformujemy Państwa o statusie reklamacji.

Reklamacje składane są u producenta po podaniu danych dotyczących wadliwego produktu (w zależności od firmy: kod elementu z instrukcji, numer seryjny, zdjęcia).

Prawo do odstąpienia od umowy kupna.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Po odstąpieniu od umowy należy zwrócić towar w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.
W celu odstąpienia od umowy bardzo prosimy o wypełnienie formularza zwrotu dołączonego do otrzymanego towaru oraz przesłanie na nasz adres korespondencyjny (Moraman, ul. Targowa 5, 67-400 Wschowa)  lub elektonicznie na skrzynkę  kontakt@moraman.pl
Pieniądze za zwracane zamówienie zostaną wpłacone na konto podane w formularzu. Klient ponosi koszty zwrotu. Wszelkie przesyłki „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
Prawo do odstąpienia od umowy kupna obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej czyli  kiedy kupujący jest osobą fizyczną oraz dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;